Zaręczony Pogrążony
–Teatr Komedia w Warszawie

Zaręczony Pogrążony / Theatre Comedy in Warsaw

fot. Olaf Tryzna

Data realizacji / completion date: 2019

Miejsce / place: Warszawa / Poland