West Side Story – Festiwal Teatralno-Operowy w Mörbisch Am See 2021

West Side Story – Seefestspiele Mörbisch am See

Data realizacji / completion date: 2021
Miejsce / place: Mörbisch / Austria

Jeden z najważniejszych festiwali teatralno-operowych. Każdego roku scenografia zapiera dech w piersiach widza. Dzięki jej rozmachowi i doskonałym warunkom przyrody (realizacja na wodzie jeziora) staje się ona niezapomniana i wyjątkowa.

One of the most important theater & opera festivals in Europe. Every year the scenery is breathtaking viewer. Thanks to its scale and excellent  conditions of nature (stage is built on the lake water) it becomes an unforgettable and unique.

fot. photo credits: Deko-Bau

Mörbisch 2021 – West Side story