West Side Story
– Opera i Filharmonia Podlaska

West Side Story – Podlasie Opera and Philharmonic
European Art Centre in Białystok

fot. materiały Deko-Bau

Data realizacji / completion date: 2022

Miejsce / place: Białystok / Polska