Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Sybir Memorial Museum in Bialystok

Data realizacji / completion date: 2020
Miejsce / place: Białystok / Poland

Prace nad wystawą stałą w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Our work on the permanent exhibition at the Sybir Memorial Museum in Bialystok

fot. materiały własne Deko-Bau