SOLARIS
Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny

SOLARIS – Lithuanian National Drama Theatre

fot. Lietuvos Nacionalinis Dramos Teatras

Data realizacji / completion date: 2021
Miejsce / place: Wilno / Litwa