Shrek – Teatr Muzyczny w Gdyni

SHREK – Musical Theatre in Gdynia

Niezwykle baśniowa scenografia dla jednego z bardziej barwnych spektakli teatralno – muzycznych ostatnich lat, SHREK.

Extremely fairy-tale scenery for one of the most colorful theater and music spectacles in recent years, SHREK.

Data realizacji / completion date: 2012
Miejsce / place: Gdynia / Poland