Budowa scenografii dla klienta z Litwy

Construction of stage design for a client from Lithuania

fot. Deko-Bau

Data realizacji / completion date: 2022
Miejsce / place: Wilno / Litwa