Polska Organizacja Turystyczna

Polish Tourist Organisation

Zlecenie dla polskiej agencji rządowej promującej Polskę. Zabudowa targowa realizowana w kontrakcie na lata 2014-2016. Realizacja obejemuje pełną obsługę targową na wszelkich targach turystyczny w Europie takich jak: ITB BERLIN, MITT MOSKWA, IMEX FRANKFURT, WTM LONDYN, EIBTM BARCELONA, MAP PARIS, FITUR MADRID

Realisation on behalf of the Polish government agency that promotes tourism in Poland. Implementation of the contract for the years 2014-2016. It includes full service at all tourist fairs in Europe, as follow: ITB Berlin , MITT MOSCOW, IMEX FRANKFURT, WTMLondon, Eibtm Barcelona, Map Paris, Fitur Madrid

fot. materiały własne

Data realizacji / completion date: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Powierzchnia: 2000m kwadratowych zabudowy targowej

Exhibition area: 2000sqm