Piękna i Bestia – Teatr Muzyczny w Poznaniu

Beauty and the Beast – Musical Theatre in Poznan

Data realizacji / completion date: 2023
Miejsce / place: Poznań / Polska

 Fot.Dawid Stube                                                                                                                                                                            

Piękna i Bestia – Teatr Muzyczny w Poznaniu