Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Forest Culture Center in Goluchow

Ekspozycja stała w budynku „Powozownia”

Main exhibition in Carriage house

Celem ekspozycji „Przyrodnicze podstawy leśnictwa” było stworzenie przestrzeni inspirowanej lasem. Zwiedzający zapoznają się z prezentacją na wielkoformatowym ekranie oraz monitorach dotykowych. Ekspozycja zawiera również gabloty z różnymi typami runa leśnego, przekrojami glebowymi oraz gatunkami poszczególnych drzew.

The key thing of the exhibition was to create a space inspired by the forest. Visitors will get acquainted with the presentation on a large format screen and touch screens. The exhibition also contains cabinets with various types of forest undergrowth, soil sections and different species of trees.

Data realizacji / completion date: 2017
Miejsce / place: Gołuchów / Polska Goluchow / Poland

fot. materiały własne