Nędznicy – Teatr Muzyczny ROMA

Les Miserables

Data realizacji / completion date: 2010
Miejsce / place: Warszawa / Poland