Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej

Sacred Museum of the Zamość Cathedral

Data realizacji / completion date: 2019
Miejsce / place: Zamość / Poland

Dom Wikariuszy kolegiackich wzniesiony został w pierwszej połowie XVII wieku. Wystawa stała Skarbca prezentuje cenne zabytki gromadzone od początku istnienia miasta i ordynacji – dary kolejnych ordynatów, członków Kapituły, profesorów Akademii Zamojskiej, szlachty i zamojskiego patrycjatu.

Collegiate church vicar’s house was built in the first half of the 17th century. The exhibition presents the valuable items collected in the Treasury and the church’s interior since the town and Entailand have been established – Entailer’s gifts, members of the Chapter, professors of the Zamość Academy, nobility and the patricians of Zamość.

fot. Pattern Recognition