Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Museum of Polish Song in Opole

Data realizacji / completion date: 2016
Miejsce / place: Opole / Poland

Muzeum zostało otwarte latem 2016 r. Poświęcone jest historii festiwali opolskich, a także polskiej piosenki począwszy od wczesnych lat XX wieku do czasów współczesnych.

Museum was opened in Summer of 2016. It is devoted to history of Opole’s festivals and also Polish song since early years of the twentieth century to modern times.

fot. Sławomir Mielnik