Muzeum Miasta Gdyni
„Gdynia – Dzieło Otwarte”

Gdynia City Museum – „Gdynia – The Open Work”

Ekspozycja stała / Main exhibition 

Wystawa stała ukazująca niezwykłą historię powstania Gdyni, zrealizowana na dwóch poziomach ekspozycyjnych: trzy działy rozmieszczone na poziomie K4 z liniowym kierunkiem zwiedzania oraz trzy działy rozmieszczone na poziomie K5.

Permanent exhibition showing the extraordinary history of Gdynia’s uprising, realized on two exhibition levels and three sections located on the K4 level with a linear guided tour and three divisions arranged at K5 level.

mat.prasowe Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

press materials Gdynia City Museum / photo Bogna Kociumbas

Data realizacji / completion date: 2016-2017
Miejsce / place: Gdynia / Poland