Muzeum Fortyfikacji i Broni
Arsenał w Zamościu

The Arsenal Museum of Fortifications and Weapony

Data realizacji / completion date: 2014
Miejsce / place: Zamość / Poland

Realizacja projektu pozwoliła na unikalne w skali kraju zgromadzenie, zestawienie i opisanie różnych form sztuki fortecznej i militariów. Unikalność projektu polega także na jego powiązaniu z architekturą militarną i krajobrazem warownym twierdzy Zamość.

The project made it possible to collect, collate and descibe the various forms of the art of fortress building and militaria on a scale unprecedented in Poland. The project is also unique as it ties in with the military architecture and fortified landscape of Zamość fortress.

fot. materiały własne