Muzeum Emigracji w Gdyni

Emigration Museum in Gdynia

Data realizacji / completion date: 2015
Miejsce / place: Gdynia / Poland

Nowe muzeum prezentujące tematykę emigracyjną Polaków. Poprzez dobór nowoczesnych środków przekazu i ciekawy sposób prezentacji, miejsce to jest warte odwiedzenia. Warta uwagi jest instalacja naszego wykonania, ukazująca model planety Ziemia o średnicy 8m wykonany z giętej stali nierdzewnej, polerowanej do uzyskania lustrzanej powierzchni.

The now polish museum presenting theme of poles emigration. By selecting modern means of communication and interesing ways of presentation, that place is really worth to visit. Being there can not miss a model of Earth planet with diameter of 8m made of curved stainless steel, polished to obtain a mirror surface.

fot. Bogna Kociumbas