Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Home Army Museum in Cracow

Doskonałe muzeum przenoszące widza w czasy aktywności polskiej armiikrajowej. Pełne artefaktów, gablot i rekonstrukcji militarnych którym towarzysza nowoczesne projekcie multimedialne.

Excellent museum taking the viewer back in time to the activity of Polish National army, time of the World War II. Full of artifacts, showcases and military reconstruction accompanied by modern multimedia projections.

Data realizacji / completion date: 2012
Miejsce / place: Kraków / Cracow

fot. materiały własne