MISTRZ I MAŁGORZATA
Teatr Muzyczny w Gdyni

Master and Margaret – Musical Theatre in Gdynia

fot.  Rzemieślnik Swiatła

Data realizacji / completion date: 2021
Miejsce / place: Gdynia / Polska