KWARTET
Warszawska Opera Kameralna

Quartet / Warsaw Chamber Opera

Prace nad scenografią do sztuki pod tytułem „Kwartet” do Warszawskiej Opery Kameralnej.

Our work on the scenography for the play entitled „Quartet” for the Warsaw Chamber Opera.

fot. materiały Deko-Bau

Data realizacji / completion date: 2020
Miejsce / place: Warszawa / Polska