Księga Dżungli
Teatr Muzyczny w Poznaniu

The Jungle’s Book / Musical Theatre in Poznań

fot. M. Kordula

Data realizacji / completion date: 2020
Miejsce / place: Poznań / Poland