Muzeum Archeologiczne i Rezerwat KRZEMIONKI

Archaeological Museum and KRZEMIONKI Reserve

Data realizacji / completion date: 2021
Miejsce / place: Ostrowiec Świętokrzyski / Poland

Wystawa stała przedstawiająca rekonstrukcję obozowiska górników i pracowni krzemieniarskiej oraz zadaszonego szybu sprzed 5 tysięcy lat.

A permanent exhibition presenting a reconstruction of a miners’ camp and a flint workshop as well as a covered shaft dating back 5,000 years. 

Foto: Deko-Bau