Król i ja – Festiwal Teatralno-Operowy Mörbisch Am See 2022

The King and I – Seefestspiele Mörbisch am See

Data realizacji / completion date: 2022
Miejsce / place: Mörbisch / Austria

Jeden z najważniejszych festiwali teatralno-operowych. Każdego roku scenografia zapiera dech w piersiach widza. Dzięki jej rozmachowi i doskonałym warunkom przyrody (realizacja na wodzie jeziora) staje się ona niezapomniana i wyjątkowa.

One of the most important theater & opera festivals in Europe. Every year the scenery is breathtaking viewer. Thanks to its scale and excellent  conditions of nature (stage is built on the lake water) it becomes an unforgettable and unique.

fot. photo credits: Jerzy Biń Photography

Mörbisch 2022 – Król i ja