KOMBINAT
Teatr Muzyczny w Poznaniu

Kombinat – Musical Theatre in Poznan

fot. D. Stube, Fotobueno

Data realizacji / completion date: 2021
Miejsce / place: Poznań / Polska