Interaktywne Centrum
Naukowo-Przyrodnicze w Zielonej Górze

Interactive Science &Nature Center

Nowoczesne centrum nauki dla najmłodszych i dorosłych.
Eksponaty hands-on w przystępny sposób wyjaśniają tematykę zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie.

Modern science center for children I adults.
Hands-on exhibits in an accessible way explain the subject of physical phenomena occurring in nature.

Data realizacji / completion date: 2015
Miejsce / place: Zielona Góra / Poland