"Fabrica Ecclesiae" – remont zabytkowego budynku Infułatki w Zamościu

“Fabrica Ecclesiae” – renovation of the historic Infułatka building in Zamość

 

Data realizacji / completion date: 2020
Miejsce / place: Zamość / Poland

Wykonanie kompleksowej aranżacji muzealnej obejmującej stanowiska edukacyjne i instalacje multimedialne.

Creation of a comprehensive museum arrangement including educational stands and multimedia installations.

fot. Deko-Bau