Hiszpańska noc z Carmen
Opera Wrocławska

Spanish Night with Carmen – Zarzuela Show – Wrocław Opera

Realizacja scenografii w warunkach zewnętrznych / Scenography built in outdoor conditions

Data realizacji / completion date: 2016
Miejsce / place: Wrocław / Poland

Archiwum Opery Wrocławskiej, fot. M. Grotowski / Archive of the Wrocław Opera, photo M.Grotowskipanish