Wiatrak Holenderski w Polkowicach

Dutch Windmill in Polkowice  

Data realizacji / completion date: 2020
Miejsce / place: Polkowice / Poland

Budowa i przebudowa zabytkowego wiatraka w Polkowicach. Zakres prac obejmował budowę i remont istniejącego wiatraka. Obiekt rozbudowano o część gastromomiczną. Na szczycie powstał taras widokowy z którego można podziwiać panoramę miasta. We wnętrzu wiatraka została stworzona wystawa multimedialna przedstawiająca historię Polkowic. Na szczególną uwagę zasługuje akrylowa figura górnika odwzorowana z maksymalną ilością detali, w skali 1:1.

Construction and reconstruction of a historic windmill in Polkowice. The scope of works included the construction and renovation of the existing windmill. The building was extended with a catering facility. On the top, a viewing terrace was created from which one can admire the panorama of the city. Inside the windmill, a multimedia exhibition presenting the history of Polkowice.  Particularly noteworthy is an acrylic figure of a miner reproduced with maximum detail in 1:1 scale.