Don Giovanni
Warszawska Opera Kameralna

Don Giovanni / Warsaw Chamber Opera

Prace nad scenografią do sztuki pod tytułem „Don Giovanni” do Warszawskiej Opery Kameralnej. 

Our work on the scenography for the play entitled „Don Giovanni” for the Warsaw Chamber Opera.

fot. materiały Deko-Bau

Data realizacji / completion date: 2021

Miejsce / place: Warszawa / Polska