Doktor Żywago
Opera i Filharmonia Podlaska

Doctor Zhivago –Podlasie Opera and Philharmonic-European Centre in Białystok 

 

Data realizacji / completion date: 2016

Miejsce / place: Białystok / Poland

 

Zdjęcia / photo: Archiwum Opery i Filharmonii Podlaskiej / own archives by Podlasie Opera and Philharmonic