Centrum Nauki Experyment

EXPERYMENT Science Centre

Interaktywna wystawa o tematyce zdrowotnej

Interactive exhibition about health

Data realizacji / completion date: 2016
Miejsce / place: Gdynia / Poland