Baron cygański
– Opera i Filharmonia Podlaska

The Gypsy Baron – Podlasie Opera and Philharmonic
European Art Centre in Białystok

fot. Michał Heller / OIFP

Data realizacji / completion date: 2019
Miejsce / place: Białystok / Poland