Amadeusz – Teatr Dramatyczny w Warszawie

Amadeus – Drama Theatre in Warsaw

Data realizacji / completion date: 2022
Miejsce / place: Warszawa / Polska

 photo credits: Deko-Bau

Amadeusz – Teatr Dramatyczny w Warszawie